Polskie Towarzystwo Miło¶ników Astronomii - Oddział w Częstochowie
logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 
XIV Konkurs Astronomiczny Urania

Stowarzyszenie Astronomia Nova i Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieruszowie

organizują w roku 2018

XIV Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny "URANIA"
dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Konkurs jest 2-etapowy. W etapie I uczniowie rozwiązują zadania o tematyce astronomicznej. Rozwiązania  I  etapu (parafowane pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń) należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 na adres:

Paweł Malik
SP nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
ul. Warszawska 123 a,  98-400 Wieruszów

Zestaw zadań do wykonania w ramach etapu I: 

(Potrzebne dane pobrać z odpowiednich źródeł)

  1. Przy pomocy camera obscura otrzymać na ekranie obraz jakiegoś obiektu i go zarejestrować (sfotografować, odrysować). Opisać szczegółowo realizację zadania.
  2. Obserwując Księżyc dwukrotnie w odstępie jednej okrągłej doby (albo np. dwóch lub trzech) określić kierunek i prędkość kątową przemieszczania się Księżyca na tle gwiazd. Dla każdej obserwacji sporządzić szkic sytuacyjny, uwzględniający położenia jaśniejszych gwiazd i Księżyca.
  3. Odszukać na rozgwieżdżonym niebie Plejady oraz Mały Wóz i (zachowując proporcje) narysować odręcznie oba te asteryzmy. 
  4. Średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi ok. 150 milionów km. Mars znajduje się około półtora razy dalej od Słońca niż Ziemia. Obliczyć, jaka jest w przybliżeniu minimalna i maksymalna odległość Marsa od Ziemi?
  5. Na jaką wysokość wzniesie się ciało wyrzucone pionowo do góry z prędkością początkową 20 m/s: a) na Ziemi, b) na Księżycu?


II etap konkursu zostanie przeprowadzony w SP nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie w dniu  6.06.2018 o godzinie 12. Uczniowie będą rozwiązywać test wielokrotnego wyboru. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w obu etapach. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Warto znać: elementarne pojęcia astronomii sferycznej, prawa Keplera, charakterystyki planet Układu Słonecznego oraz Słońca i Księżyca, zasadę działania lunety astronomicznej, diagram Hertzsprunga–Russella, prawo Hubble'a. Przydatne mogą być również artykuły zawarte w ostatnich numerach czasopisma Urania–Postępy Astronomii oraz w Częstochowskim Ka-lendarzu Astronomicznym.

Propozycje literaturowe:

Zeszyty Uranii–PA na rok 2017 i 2018.
J.Kreiner, Astronomia z astrofizyką, PWN, 1988.
K.Rudnicki, Astronomia, dawniejszy podręcznik dla klas maturalnych, WSiP (wiele wydań).
B.Wszołek, Wprowadzenie do astronomii, Wyd. AJD w Częstochowie, 2005.
B.Wszołek (red.), Częstochowski Kalendarz Astronomiczny.
(wersje elektroniczne trzech ostatnich pozycji są do pobrania ze stron:
 
www.astronomianova.org/publikacje.php    i    www.ptma.ajd.czest.pl/publikacje.php
 

mapa strony | kontakt